A 30 juni 2017

Wijziging Arbowet 1 juli 2017

Waar moet ik als werkgever aan voldoen volgens de nieuwe Arbowet?

 • medewerkers de mogelijkheid geven om zelf een bedrijfsarts te bezoeken als zij (preventief) vragen hebben over hun gezondheid;
 • zorgen dat de bedrijfsarts elke werkplek kan bezoeken;
 • medewerkers instemmingsrecht geven bij de keuze van de preventiemedewerker en hoe zijn rol er uit komt te zien;
 • medewerkers informeren over de nieuwe voorwaarden en ze op de hoogte brengen van hun rechten;
 • nieuw basiscontract afsluiten met de bedrijfsarts. Indien vanaf 1 juli 2017 een nieuw contract wordt afgesloten met de bedrijfsarts, dan moet dit contract meteen voldoen aan de nieuwe eisen van de Arbowet. Lopende contracten met de bedrijfsarts kunnen tot 1 juli 2018 worden omgezet naar het nieuwe basiscontract.

In het basiscontract staan minimumeisen voor arbodienstverleners en werkgevers.
Het basiscontract bestaat onder andere uit bestaande wettelijke verplichtingen van de Arbowet, zoals dat de werkgever zich moet laten bijstaan door deskundigen:

 • bij de advisering en toetsing van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
 • bij de begeleiding van werknemers die ziek zijn gemeld;
 • bij het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • bij een aanstellingskeuring, indien van toepassing.

Het basiscontract bestaat ook uit nieuwe wettelijke verplichtingen. Zo moet in het contract worden vermeld:

 • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 • hoe de toegang is geregeld (bijvoorbeeld via een spreekuur);
 • hoe klachtenprocedures werken;
 • dat de OR en preventiemedewerker toegang hebben tot de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen;
 • hoe werknemers gebruik kunnen maken van een second opinion;
 • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Het is mogelijk om maatwerk te bieden met het basispluscontract. De werkgever heeft de mogelijkheid om, in overleg met de werknemers en arbodienstverleners, meer taken op te nemen in het contract.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een basiscontract en/of basispluscontract?
Of heb je ondersteuning nodig bij het toepassen van de nieuwe Arbowet?

Neem contact met ons op via info@hrdirect.nl of bel naar 0493-336680.