A 06 september 2016

Hoe voorkom ik een loonsanctie?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is in 2002 in werking getreden. Doel is om langdurig verzuim tegen te gaan en om ervor te zorgen dat WAO uitkeringen zouden afnemen. Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de re-integratie van werknemers. De werkgever is verplicht om te voldoen aan de regels van de WVP. Voldoen zij hier niet aan, dan kunnen er loonsancties gegeven worden. De werkgever moet dan maximaal één jaar extra loon doorbetalen en het opzegverbod blijft gehandhaafd gedurende de loondoorbetalingsverplichting

Het is van belang om de stappen van de WVP te volgen om een loonsanctie te voorkomen. Op de website van het UWV kan een stappenplan worden gedownload. Je vult daarop de eerste ziektedag in en ziet in één oogopslag welke data er in dit stappenplan van belang zijn, zoals bijvoorbeeld wanneer je de probleemanalyse moet maken. Aan deze data moet je je strikt houden.

Hierbij geven we je extra tips om de kans op een loonsanctie zo klein mogelijk te laten zijn:

  • De inspanning van de werkgever moeten redelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de inspanning redelijk is, is het van belang je gezonde verstand te gebruiken. De werkgever is zelf verantwoordelijk. Ga daarom niet alleen uit van de mening van de bedrijfsarts. Wij raden je aan om regelmatig een deskundigenoordeel aan te vragen, minimaal bij een jaar. Er wordt op deze manier beoordeeld of je als werkgever voldoende hebt gedaan. Hier kun je op voortbouwen.
  • Het is van groot belang om het re-integratieverslag goed bij te houden. Leg alles schriftelijk vast, zorg dat de afspraken concreet zijn en de klachten duidelijk. Aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever voldoende inspanningen heeft gedaan. Let dus ook op het stappenplan van de WVP en begin hier tijdig aan.
  • Zorg ervoor dat je overzicht hebt. Wat is de functieomschrijving van de medewerker en waarom kan hij zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren? Zijn er aanpassingen mogelijk aan de werkplek waardoor hij zijn werk nog wel (gedeeltelijk) kan doen? Kan hij onderdelen van zijn functie nog wel uitvoeren? Wat is de belasting en belastbaarheid van de medewerker? Wanneer dit wordt omschreven kan er concreet worden gemaakt wanneer de medewerker een stap vooruit kan zetten en waar op gelet moet worden. Daarnaast zal het UWV de inspanningen sneller goedkeuren wanneer je een concreet overzicht hebt.
  • De rol van de bedrijfsarts is erg belangrijk. Wij adviseren je om de beschikbare functies aan de hand van de beperkingen te beoordelen. Dit kan met behulp van een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Dit is goed voor het dossier en door de FML kun je de functies beoordelen op de beperkingen. 
  • De bedrijfsarts kan adviseren om een arbeidsdeskundige in te zetten. Schakel je geen arbeidsdeskundige in na dit advies, dan krijg je direct een loonsanctie.

Voor de werkgever is het daarnaast van belang dat hij regelmatig contact houdt met de zieke medewerker. Volgens het stappenplan moet dit eens in de zes weken. Wij adviseren om wekelijks contact te hebben. Maak elke week een afspraak met de zieke werknemer om bijvoorbeeld een kopje koffie te komen drinken. Verwerk elk contact in het re-integratieverslag.

De re-integratie is gelukt als de medewerker duurzaam 65% van zijn oude loon kan verdienen.
 
Heb jij vragen over de WVP of wil je hulp bij het voorkomen van een loonsanctie? Neem dan al vroeg in het traject, bijvoorbeeld na zes maanden, contact op met info@hrdirect.nl zodat wij tijdig kunnen bijsturen indien nodig. 

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van trends, actualiteiten en het HR Direct nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.