A 06 september 2016

Werken met een zzp'er

Sinds 1 mei 2016 zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) regelmatig in het nieuws. De belangrijkste reden hiervoor is de inwerkingtreding van de nieuwe wet; de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA). De Wet DBA vervangt de Var en is erop gericht om schijnzelfstandigheid te voorkomen door middel van vooraf beoordeelde overeenkomsten (VBO). Zowel voor opdrachtgever als zzp'er bieden deze overeenkomsten meer zekerheid over de vraag of er sprake is van een arbeidsrelatie. Dit is van belang om te weten omdat zonder arbeidsrelatie, opdrachtgevers geen loonbelasting en premies hoeven te betalen.

Als er sprake is van loon, een gezagsverhouding én persoonlijke arbeid, dan is er sprake van een arbeidsrelatie. Als één van deze aspecten ontbreekt, dan is er geen arbeidsrelatie volgens de Belastingdienst. Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van belang dat wat zij vastleggen in de VBO, dit zich ook zo uit in de praktijk. Werken zij in praktijk niet zoals in de VBO is afgesproken, dan kan het zijn dat zij door de Belastingdienst worden gezien als werknemers in loondienst.

De VBO’s zijn niet verplicht, maar zorgen ervoor dat je zo min mogelijk risico loopt, mits je in de praktijk ook volgens deze overeenkomst werkt.                                                                                                                                                 
Er zijn drie soorten overeenkomsten:

  • modelovereenkomst van de Belastingdienst. Dit is een algemene overeenkomst.
  • brancheovereenkomst: deze is opgesteld door de brancheorganisaties waarbij rekening gehouden is met situaties in de branche.
  • individuele overeenkomst: deze kun je zelf of door een derde laten opstellen en is dus specifieker gericht op jouw situatie.

Je kunt de modelovereenkomst en brancheovereenkomsten vinden op de website van de Belastingdienst. Via ons zusterbedrijf Recht Direct kunnen wij je voor een vast bedrag ook helpen aan de genoemde modelovereenkomsten en individuele overeenkomsten.

Hieronder vind je een aantal zaken dat speelt wanneer je werkt met zzp'ers:

  • waarom zou je werken met zzp'ers? Piekmomenten kunnen goed worden opgevangen door de flexibiliteit van een zzp’er. Wanneer de piekmomenten verdwijnen, zijn er geen extra (blijvende) kosten. Ook is er minder administratie vergeleken met een werknemer in loondienst. Daarnaast zijn er minder regels die gevolgd moeten worden, waarbij je kunt denken aan: loonheffing, verzuim en vakantiedagen;
  • waarom zou je niet werken met zzp'ers? Als organisatie heb je minder controle over een zelfstandige. Er is over het algemeen namelijk geen sprake van een gezagsverhouding. Wanneer je als opdrachtgever graag de regie behoudt, kan dit wel, maar dan moet voor het ontbreken van een arbeidsrelatie loon of persoonlijke arbeid afwezig zijn. Ook is het mogelijk dat een zzp’er minder binding met en informatie over de organisatie heeft dan een werknemer in loondienst. Bedenk van tevoren of deze binding en informatie nodig is;
  • wenperiode wet DBA: het eerste jaar is een wenperiode voor de wet DBA. Werkgevers krijgen de kans om te wennen aan de nieuwe regels. Wel geldt er voor opdrachtgevers en zzp'ers gedurende dit eerste jaar een inspanningsverplichting. Vanaf 1 mei 2017 moet er worden voldaan aan wet DBA.

    Update: de handhaving van de wet DBA wordt opgeschort van 1 mei 2017 naar 1 januari 2018.

Wil je meer weten over de Wet DBA? Neem dan contact met ons op via info@hrdirect.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van trends, actualiteiten en het HR Direct nieuws? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.