A 29 maart 2018

Stijging arbeidsongevallen

Nederland kende decennia lang een daling van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Die daling was onder andere het gevolg van veiligere machines en de invoering van de arbozorgverplichtingen zoals de RI&E en het plan van aanpak. Helaas zien we vanaf 2016 weer een toename in het aantal ernstige arbeidsongevallen. Nog niet alle onderzoeken van 2017 zijn door de Arbeidsinspectie afgerond, maar gezien de voorlopige resultaten is opnieuw een stijging te verwachten. De cijfers van 2016 lieten met 70 dodelijke en 2389 ernstige arbeidsongevallen een stijging zien van 14% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Te weinig aandacht voor veiligheid

In de situatie van dit Tilburgse Transportbedrijf en de ingehuurde onderaannemer, heeft de officier van justitie  met name geconcludeerd dat er bij beide bedrijven te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid op de (tijdelijke) werkplek.

Een tip

Het advies voor alle werkgevers is: zorg dat de RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak actueel zijn. In deze RI&E wordt per veiligheidsaspect duidelijk welke risico’s op de werkplek aanwezig zijn en vanuit het bijbehorende Plan van Aanpak neem je voor deze risico’s passende maatregelen. Is de situatie in de organisatie significant veranderd, er komt bijvoorbeeld een nieuwe (tijdelijke) werkplek bij, dan wordt verwacht dat je de RI&E op dat aspect bijstelt.

Aantal slachtoffers van (dodelijke) arbeidsongevallen (afgesloten ongevalsonderzoeken van de Inspectie SZW)

afbeelding nieuwsbericht bedrijfsongevallen.jpg

Bron: https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/arbe...

Lees via onderstaande link een nieuwsbericht over een bedrijfsongeval.

Omroep brabant

 

 

Hulp?!

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van de RI&E, het Plan van Aanpak of de uitvoering van het Plan van Aanpak, dan kunnen wij je vanuit HR Direct daarbij helpen.

Neem contact op met Anita Bandell via 06-40059677

Anita Bandell-Zomers - HR Direct.jpg