A 09 juli 2019

medium_shutterstock_62624842(klein formaat).jpg

Werkgevers zijn in 2020 waarschijnlijk goedkoper uit dan dit jaar. Bijna alle premies zullen in 2020 lager zijn dan in 2019. Dat blijkt uit de juninota 2019 die het UWV heeft gepubliceerd.

De enige premie die naar verwachting zal stijgen is de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk), deze stijgt van 1,18% naar 1,25%. Hoe hoog de sociale premies in 2020 precies zullen zijn, wordt pas op Prinsjesdag bekend. Onderstaande calculatiepremies geven wel een goede inschatting.

Awf kent straks twee tarieven

Met ingang van 2020 kent het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) een hoog premiepercentage voor medewerkers met een tijdelijk contract en een laag premiepercentage voor medewerkers met een vast contract (wijziging die is vastgelegd in de WAB). De calculatiepremie AWf in de onderstaande tabel is een fictief berekend lastendekkend percentage. Het is dus nog niet bekend hoe deze premie in 2020 zal worden opgeknipt in een hoge en een lage premie.

Aof-premie is grootste meevaller

De grootste meevaller voor werkgevers is de daling van de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Die daalt van 6,96% in 2019 naar 5,31% in 2020. Dat percentage is inclusief de uniforme opslag kinderopvang. 

Alle sociale premies uit de Juninota 2019 van UWV vindt u op basis van calculatie in de tabel hieronder:

Fonds

2019

2020

Sectorenfonds (gemiddelde premie) (Sfn) 0,77% Vervallen
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 3,60% 2,99%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,78% Vervallen
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,96% 5,31%
Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk) 1,18% 1,25%

 

Weten wat dit voor uw organisatie betekent? Bel met Sandra Manders, HR Adviseur via 06-40653885.