A 09 juli 2019

De Wet Werk en Zekerheid (2015) wordt opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Het nieuwe kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De WAB brengt belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Deze wijzigingen hebben naar alle waarschijnlijkheid ook invloed op jouw onderneming. 

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020

  • Werknemers krijgen weer na drie jaar (in plaats van twee jaar) recht op een vast contract. Het aantal tijdelijke contracten blijft op 3 staan.
  • Werknemers hebben al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de gehele duur van het dienstverband. De hogere opbouw na 10 dienstjaren komt te vervallen.
  • Werkgevers kunnen een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter op grond van meerdere ontslaggronden. Er kan door de rechter wel een extra vergoeding worden toegekend.
  • Oproepkrachten met een nul-urenovereenkomst of min-maxovereenkomst hoeven alleen verplicht te reageren op een oproep als zij vier dagen van tevoren zijn opgeroepen. Als de oproep binnen deze vier dagen wordt gewijzigd of ingetrokken, dan heeft de werknemer recht op loon over de periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen.
  • Werkgevers moeten werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod wordt berekend door het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen 12 maanden te nemen. De oproepkracht is niet verplicht om het aanbod te accepteren! 
  • De maatregelen voor payrolling zullen ervoor zorgen dat het inzetten van payrollwerknemers duurder wordt en daarnaast minder flexibel. 
  • Voor werknemers met een tijdelijk contract moet een hoge WW-premie betaald worden en voor werknemers met een vast contract een lage WW-premie. Aan het einde van 2019 worden de definitieve cijfers bekendgemaakt.

Meer weten?

Wilt u graag horen wat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans betekent voor uw onderneming? Ontvangt u graag praktische tips over hoe u het beste met deze wetswijziging om kunt gaan? Onze partners Goorts + Coppens en Recht Direct praten u graag in een uurtje bij! Onze gratis informatie bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 24 oktober 2019 (Deurne)
  • 12 november 2019 (Eindhoven)

Inschrijven kan via info@hrdirect.nl

Liever direct weten wat de wet voor u betekent? Bel dan met: Sandra Manders via 06-40653885. 

medium_shutterstock_124100002.jpg